Velkommen til vores webshop.

1. Køb og modtag dokumenterne på få minutter

h

2. Tilret dokumenterne ud fra anvisningerne

Z

3. Færdig

Premiumpakke (vækst) (kr. 1.799,-) (klik her)

Premiumpakken indeholder ALLE vores dokumentskabeloner og er særligt velegnet til virksomheder, der går efter vækst

Med Premiumpakken kan du nemt og overskueligt overholde GDPR. Ved at købe pakken samlet, sparer du i alt kr. 1.589,-

Se Premiumpakken HER (nyt vindue)

Du kan se nogle af de mange kunder, som vi har ydet konkret konsulentrådgivning til HER (nyt vindue)

Mange undersøgelser viser, at forbrugere vil stille langt større krav til sikker behandling af persondata i fremtiden.

Den virksomhed, der går det ekstra skridt for at sikre maksimal sikkerhed om behandling af persondata, vil have en stor konkurrencefordel i fremtidens marked.

Læs mere om forøgede konkurrencefordele HER (nyt vindue)

Premiumpakken indeholder de nødvendige dokumenter til den fremtidige vækst. Mere vigtigt er det dog, at alle relevante procedurer i fremtiden allerede nu kommer til at ligge på “virksomhedens rygrad”.

Det kan betyde højere værdiansættelse, fordi persondata behandles korrekt (også) i vækstfasen.

Dokumentpakken indeholder også vores Vejledning (gratis E-bog) på 123 sider, hvori der blandt andet er et opslagsværk i et nemt sprog over de forskellige begreber.

Så har du et sted at søge hjælp, hvis du løber ind i problemer med arbejdet undervejs.

Er du i tvivl, om Premiumpakken er noget for dig, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 25 36 26 13 eller info@khfjura.dk


Foreningspakke (kr. 1.249,-) (klik her)

Foreninger og andre organisationer skal også overholde persondatareglerne. Det kan gøres med vores dokumenter.

Ved at købe Foreningspakken samlet sparer du i alt kr. 925,-

Se Foreningspakken HER

Pakken er særligt velegnet til:

– Sportsklubber

– Grundejerforeninger

– Ejerforeninger

– Jagtforeninger

Bestyrelsen risikerer at blive personligt ansvarlig, hvis reglerne ikke overholdes

Som bestyrelsesmedlem har du automatisk et personligt ansvar.  Bestyrelsen skal derfor sørge for at overholde reglerne og bør også overveje at tegne en ansvarsforsikring (for deres egen skyld).

Foreningspakken er særligt velegnet til mindre foreninger

I foreningspakken er skabeloner, der indeholder overskuelige tekster, der nemt kan tilpasses foreningens konkrete forhold, så reglerne overholdes.

Blandt andet samtykkeerklæring, så foreningens medlemmer kan give samtykke til brug af Facebook, Dropbox og videregivelse af persondata osv.

Skabelonerne indeholder også forklarende kommentarer, så anvendelse af dokumenterne bliver så let som muligt.

 

Flere produkter i fremtiden?

Det kan du tro!

Vi udvikler konstant på vores produkter og har en lang række tiltag i pipelinen.

F.eks. er vi i gang med at udvikle nye produkter hvorpå virksomheder nemt kan få bistand i tilfælde af Sikkerhedsbrud.

Vi er også i gang med at udvikle forskellige produkter til de virksomheder, der gerne vil have en løbende assistance til en fast pris.

Har du et specifikt ønske, vil vi meget gerne høre om det! I så fald kan du kontakte os via info@khfjura.dk. Du må også gerne kontakte os på samme mail, hvis du vil holdes orienteret om de nye produkter efterhånden som de lanceres. I så behandler vi dine personoplysninger på samme måde, som du kan læse mere om her under “Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev”.

Hvis reglerne ikke overholdes? (klik her)

Med den nye forordning har EU strammet reglerne, så virksomheder og foreninger får ’lyst’ til at overholde dem. Datatilsynet kan fremover udskrive bøder, som kan få store konsekvenser for økonomien.

Bøderne kan være på op til 20 mio. € (20 millioner euro) eller 4% af omsætningen. Det højeste beløb af de to.

Kort fortalt betyder det, at bøderne (worst case) kan blive gigantiske.

Hvis du sidder i bestyrelsen i en forening, bør du sikre dig, at I overholder reglerne, så du ikke risikerer et personligt ansvar. Som bestyrelsesmedlem har du automatisk personligt ansvar.

Fordi anvendelsen af reglerne er nye, skal alle – både virksomheder, foreninger og andre organisationer – holde sig følgende for øje fremover:

1. Lovgivningen udvikler sig

Lige nu er der mange løse ender, som skal afklares via retssager og udtalelser/afgørelser fra bl.a. Datatilsynet, før man ved, hvordan de nye regler skal fortolkes.

Ingen ved i skrivende stund helt præcist, hvordan reglerne skal fortolkes tilbundsgående (heller ikke Datatilsynet).

Dette skyldes blandt andet, at alle EU-lande nu skal blive enige om, hvordan de enkelte overtrædelser af reglerne skal sanktioneres.

Det vil formentlig vare en årrække, før der er større nøjagtighed om, hvordan reglerne skal fortolkes og anvendes.

Derfor er det vigtigt, at man løbende følger med i udviklingen inden for persondatareglerne for at sikre, at man retningslinjer og dokumenter ajourføres, så lovgivningen overholdes.

2. Virksomheden og foreningen udvikler sig

Hvis der laves et nyt produkt eller en ny arbejdsgang (f.eks. omorganiserer medarbejdere eller opstarter en ny afdeling), skal dokumenterne og retningslinjer tilpasses.

Den naturlige og løbende udvikling medfører, at dokumenterne og retningslinjerne skal opdateres med jævne mellemrum.

Det kan være en fordel udpege en person, som har til ansvar at vurdere, om dokumenterne skal tilpasses, eller om der skal laves nye retningslinjer til medarbejderne, foreningensmedlemmerne eller andre.

3. Fokus fra kunderne og omverdenen

Udover at lovgivningen udvikler sig over tid, vil forbrugernes og kundernes krav til håndtering af persondata også ændre sig.

Vi tror, at korrekt håndtering af persondata i høj grad kommer til at blive et konkurrenceparameter for den enkelte virksomhed og organisation.

Hvordan anvendes dokumentskabelonerne?

Skabelonerne indeholder tekster, som kan slettes/redigeres alt efter virksomhedens / foreningens konkrete forhold. Dermed har man en ”ramme” at gå ud fra – noget som mange har efterspurgt.

Dokumenterne sendes pr. e-mail straks efter købet sammen med faktura for købet.

I alle dokumenterne er der forklarende kommentarer i et nemt sprog, så dokumenterne nemt kan tilpasses de konkrete forhold.

Dokumentpakkerne indeholder en trinvis guide. Dette dokument beskriver processen i separate trin og hvilke dokumenter, der skal bruges på hvilke tidspunkter.

Der er også en tjekliste med uddybende forklaring af de steder, der kræver fokus.

Når dokumenterne er udfyldt, skal dokumenterne implementeres i virksomheden / foreningen. Det vil sige, at de relevante personer skal sikre, at dokumenterne overholdes. F.eks. at man husker at orientere om persondatarettighederne på sin hjemmeside.

Derefter gemmer virksomheden dokumenterne elektronisk.

De leveres i Microsoft Word 2016, så det er så nemt at arbejde med som muligt.

Ønsker virksomheden i stedet vores konkrete rådgivning til at overholde reglerne, står vi selvfølgelig til rådighed. Vi vil da modregne prisen betalt for dokumentpakken.

Hvem kan anvende skabelonerne? (klik her)

Alle virksomheder, foreninger og andre organisationer kan anvende skabelonerne for at overholde reglerne.

Premiumpakken er målrettet virksomheder.

Foreningspakken er målrettet foreninger, såsom sportsklubben, jagtklubben, grundejerforeningen osv.

Alle skabelonerne indeholder overskuelige tekster og forklarende tekster.