Velkommen til vores webshop.

 

Her kan du købe vores pakke med dokumenter, så din virksomhed kan overholde de nye regler om persondata. Det kalder vi generel vejledning. Fordi virksomheden selv står for arbejdet med at overholde persondatareglerne ud fra vores skabeloner.

I dokumentpakken er vores vejledning (som også kan hentes gratis her på siden – link **) og skabeloner, der hjælper virksomheden godt i gang.

Nogle kalder det GDPR-dokumentation. Andre dokumentationsgrundlag.

 

Princippet er det samme. Alle virksomheder skal lave en række dokumenter og tage en række forholdsregler for at overholde lovgivningen.

 

Skabelonerne er lavet, så de rammer bedst muligt for de fleste virksomheder.

 

Vejledningen og dokumentskabelonerne henviser til hinanden, der hvor det er relevant. Skabelonerne indeholder tekster, som kan slettes/redigeres alt efter virksomhedens konkrete forhold.

 

Med vores dokumentpakke har virksomheden optimerede mulighed for at overholde de nye regler, fordi virksomheden har en ”ramme” at gå ud fra.

Dokumenterne består af i alt * stk. dokumenter i to størrelser af dokumentpakker, som dækker de gængse politikker og retningslinjer for virksomheder og andre organisationer.

Inkluderet i vores standard dokumentpakke er:

 • Køreplan
 • Tjekliste
 • Privatlivspolitik
 • Databehandleraftale
 • Beredskabsplan (ved databrud) inkl. tro- og loveerklæring til den, der har modtaget oplysninger ved en fejl
 • Fortegnelse
 • Samtykketekster
  • Samtykke til brug af medarbejderes foto på hjemmeside
  • Samtykke med henblik på markedsføring
  • Samtykke til generelt brug
 • Sikkerhedspolitik både om IT og generelt (dvs. virksomhedens interne retningslinjer for procedurer, brug af internet, virksomhedens sikkerhedsforanstaltninger m.v.)

 

Inkluderet i vores udvidede dokumentpakke er desuden også:

 • Fortrolighedserklæring til underleverandører, rengøringsfolk, sikkerhedsvagter, gæster og andre, der har adgang til virksomhedens lokaler og oplysninger
 • Excel-ark, som kan bruges som spørgeskema til tjekke, hvor virksomhedens data opbevares (”dataflowsanalyse”)
 • Konsekvensanalyse
 • Oplysningstekst til jobansøgere om opbevaring af personoplysninger
 • Tekst til medarbejdere (allonge til ansættelseskontrakt / intranettekst)
 • Oplysningstekst, der kan sendes til personer på email eller som fysisk brev, for at overholde oplysningspligten, hvis virksomheder har logget og indsamler data om personerne,
Hvad skal virksomheden være opmærksom på ved brug af skabeloner?

Virksomheden skal blandt andet være opmærksom på følgende:

 • Lovgivningen udvikler sig.

 

Lige nu er der mange løse ender, som skal afklares via retssager og udtalelser fra Datatilsynet, før man ved præcist hvordan, de nye reglerne skal fortolkes. Ret beset ved ingen i skrivende stund præcist, hvordan reglerne skal fortolkes tilbundsgående (heller ikke Datatilsynet).

 

Det vil formentlig vare en årrække, før man kan sige mere præcist, hvordan reglerne skal fortolkes og anvendes.

 

Derfor er det vigtigt, at virksomheden løbende følger med i udviklingen inden for persondatareglerne for at sikre, at man hele tiden er opdateret og overholder lovgivningen.

 

 • Virksomheden udvikler sig.

 

Hvis virksomheden laver et nyt produkt eller en ny arbejdsgang (f.eks. rykker rundt på medarbejdere eller opstarter en ny afdeling), skal dokumenterne og retningslinjer tilpasses.

 

Udviklingen i virksomheden kræver, at en medarbejder (eller flere) i virksomheden er opmærksom på, at dokumenterne og retningslinjerne skal opdateres med jævne mellemrum.

 

Virksomheden kan med fordel udpege en person, som har til ansvar med jævne mellemrum at vurdere, om dokumenterne skal tilpasses, eller om der skal laves nye retningslinjer til medarbejderne.

 

 • Fokus fra kunderne og omverdenen

 

Udover at lovgivningen udvikler sig over tid, vil forbrugernes og kundernes krav til virksomhedens håndtering af persondata formentlig også ændre sig.

 

Vi tror, at korrekt håndtering af persondata i høj grad kommer til at blive et konkurrenceparameter for den enkelte virksomhed, som løbende bør indgå i planlægningen af driften, markedsføring m.v.