To typer rådgivning om persondata

Nogle virksomheder kan eller vil ikke at betale i dyre domme til rådgivere for at overholde reglerne ud i alle hjørner. Så har de måske ikke penge til at betale deres ansatte.

Andre ønsker, at rådgivere rådgiver navigerer virksomheden godt igennem overholdelse af persondatareglerne.

Nedenfor kan du se vores to typer af rådgivning inden for persondataområdet.

Rådgivning type 1 - Dokumentskabeloner

Vi sælger dokumentskabeloner til virksomheder, der ikke ønsker at købe konkret bistand.

Det kalder vi generel vejledning.

Det sparer virksomheden for rådgiveromkostninger.

Vores gratis vejledning (E-bog – klik HER) henviser til skabelonerne, hvor det er relevant for at hjælpe dig bedst muligt.

Hvordan køber jeg dokumenterne?

Du kan gå direkte til vores webshop (klik HER), hvis du ønsker at købe dokumentskabelonerne.

Dokumenterne betales via kreditkort og sendes automatisk via e-mail, straks købet er gennemført.

Du kan købe dokumenterne i en pakke eller vælge dem, der passer til din virksomhed / forening.

Hvordan fungerer skabelonerne?

I dokumentpakken er et dokument med titlen “Sådan anvender du skabelonerne”.

Dokumentet beskriver processen i en trin-vis guide, så det er nemt og overskueligt at anvende dokumenterne.

De enkelte skabeloner indeholder samtidig kommentarer og markerede felter, der hvor virksomheden skal være særlig opmærksom.

Pakkerne sælges i 3 varianter

  • Start-pakken (0-10 ansatte)
  • Den store pakke (vækstvirksomheder / +10 ansatte)
  • Foreningspakken (Foreninger, sportsklubber, netværk, ejerforeninger m.v.)

Derudover kan skabelonerne købes individuelt, hvis du kun mangler et enkelt eller få af dokumenterne.

Ønsker du i stedet vores konkrete rådgivning til at overholde reglerne, står vi til rådighed. Så modregner vi selvfølgelig prisen betalt for dokumentpakken.

Hvordan køber jeg dokumenterne?

Du kan gå direkte til vores webshop (klik HER), hvis du ønsker at købe dokumentskabelonerne.

Dokumenterne betales via kreditkort og sendes automatisk via e-mail, straks købet er gennemført.

Du kan købe dokumenterne i en pakke eller vælge dem, der passer til din virksomhed.

Hvor meget skal gøres?

Det er (desværre) individuelt, hvor meget der skal gøres for den enkelte virksomhed eller forening.

Det skyldes, at reglerne gælder for alle og at det derfor er op til den enkelte organisation at vurdere eksempelvis hvilke tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der passende i netop dit tilfælde

Vi medsender en køreplan, så du kommer igennem de enkelte trin og ved, hvordan du skal gøre:

– Undersøge hvilke persondata, virksomheden er i besiddelse af

– Undersøge hvilket grundlag virksomheden har for at bruge persondataene

– Slette de persondata, som ikke længere kan bruges/opbevares lovligt

– Vedtage sikkerhedsforanstaltninger for at være sikker på, at persondataene er beskyttet forsvarligt

– Dokumentere (dvs. skrive ned) hvilke sikkerhedsforanstaltninger og procedurer, virksomheden har vedtaget

– I øvrigt lave de dokumenter, som kræves ifølge forordningen (f.eks. en fortegnelse)

Hvordan køber jeg dokumenterne?

Du kan gå direkte til vores webshop (klik HER), hvis du ønsker at købe dokumentskabelonerne.

Dokumenterne betales via kreditkort og sendes automatisk via e-mail, straks købet er gennemført.

Du kan købe dokumenterne i en pakke eller vælge dem, der passer til din virksomhed.

Hvordan køber jeg dokumenterne?

Du kan gå direkte til vores webshop (klik HER), hvis du ønsker at købe dokumentskabelonerne.

Dokumenterne betales via kreditkort og sendes automatisk via e-mail, straks købet er gennemført.

Du kan købe dokumenterne i en pakke eller vælge dem, der passer til din virksomhed.

Rådgivning type 2 - Konkret rådgivning

Virksomheden køber vores konkrete rådgivning på time-basis eller en fast-pris-aftale.

Afregning på timebasis er typisk relevant i de typer af sager, hvor det er vanskeligt at definere omfanget af opgaven fra start.

Det kan f.eks. være, at virksomheden ønsker bistand til at undersøge hvilke data, den ligger inde med og hvor de befinder sig.

Vores timepris er kr. 1.400 med tillæg af moms.

Vi giver altid gerne et tilbud på fast-pris-aftaler, hvis du ønsker det. Så ved du, hvad du får.

Vores ejer har 6 års erfaring fra advokatbranchen og har nogle af de største certificeringer i verden inden for persondatareglerne.

Det er din sikkerhed for, at kvaliteten er helt i top. Se mere HER.

Hvad koster konkret rådgivning?

Omfanget af arbejdet afhænger af virksomhedens hidtidige niveau i forhold til overholdelse af persondatareglerne.

Nogle virksomheder har et stort arbejde med at overholde reglerne. Andre skal blot udarbejde nogle få dokumenter.

VI KAN LAVE EN LISTE OVER DE DOKUMENTER OG RETNINGSLINJER, DU HAR BRUG FOR

Hvis du kun ønsker, at vi laver nogle af dem, og selv vil lave resten, er det det, vi gør.

Det er faktisk det, de nye persondataregler går ud på. At virksomheden skal beslutte hvilke konkrete tiltag, man vil lave for at sikre overholdelse af persondatareglerne.

Der er væsentlig forskel på, om virksomheden er stor eller lille, hvilke typer af persondata, virksomheden behandler og hvordan de anvendes internt i virksomheden.

Generelt vil kravet om, at virksomheden skal opstille passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger betyde, at mindre virksomheder har mindre arbejde med at overholde reglerne, end større virksomheder har.

Vores timepris er kr. 1.400 + moms.

Hvordan foregår arbejdet?

Indledningsvis aftaler vi et møde, hvor vi drøfter din virksomheds forhold.

Mødet kan holdes hos dig eller over telefonen og varer typisk 1-2 timer.

Derefter vender vi tilbage med en liste over de dokumenter og procedurer, som vi vurderer, virksomheden kan have brug for.

VI SENDER EN ORDREBEKRÆFTELSE FØR, VI GÅR I GANG

Deri står det arbejde, vi har aftalt for at hjælpe virksomheden med at overholde persondataforordningen bedst muligt.

I ordrebekræftelsen står også prisen på arbejdet. Det er enten et prisoverslag eller en fast pris, alt efter hvad vi aftaler.

Sammen med dig laves en køreplan for at sikre, at der bliver taget hånd om de punkter, vi aftaler at have fokus på.

Hvis vi modtager persondata, indgår vi en databehandleraftale, så de oplysninger, du overlader til os, behandles efter reglerne.

Når arbejdet sættes i gang, udarbejder vi et referat af de oplysninger, vi har modtaget om virksomhedens forhold. Dermed sikrer vi, at vi har forstået virksomhedens forhold rigtigt, så der ikke gives rådgivning, der rammer skævt.

Virksomheden bliver mere effektiv

Ved konkret rådgivning får virksomheden et skræddersyet produkt, så virksomheden overholder persondatareglerne.

En af de store fordele ved konkret rådgivning er, at virksomheden undervejs bliver opmærksom på overflødige procedurer.

Det indgår (selvfølgelig) som en del af vores rådgivning at foreslå effektivisering, når vi opdager mulighederne undervejs i arbejdet.