Gratis vejledning (E-bog) om persondatareglerne

Reglerne i persondataforordningen kan være svære at forstå, hvis man ikke har beskæftiget sig med persondatareglerne tidligere.

Vi har lavet en gratis vejledning til virksomheder, som gerne vil vejledes om reglerne på et letforståeligt sprog. Det er samtidig et opslagsværk på 123 sider.

Vejledningen kan bruges af alle virksomheder, foreninger og andre organisationer.

Leder du efter vores dokumentskabeloner, kan du finde dem her

Hvorfor en E-bog med vejledning?

Nogle virksomheder ønsker – eller har ikke mulighed for – at købe professionel rådgivning for at overholde reglerne, f.eks. nystartede og helt små virksomheder.

Reglerne i persondataforordningen kan være svære at forstå, hvis man ikke har beskæftiget sig med persondatareglerne tidligere.

Det er vores håb, at vejledningen kan være en hjælp for særligt disse virksomheder. Samtidig fungerer vejledningen som en service for andre typer af organisationer og foreninger, som ved hjælp af vejledningen ofte kan undgå kontakt til rådgivere, når der opstår spørgsmål hen ad vejen.

Vil du orienteres, når der kommer en ny version?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev i bunden af siden, hvis du vil orienteres, når næste gratis version af vejledningen udkommer.

Du kan se vores særskilte side om persondatarådgivning her. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Vejledningen er skrevet i et lettilgængeligt sprog

Vores erfaring er, at de fleste virksomheder ikke har behov for at vide, om reglerne står i en forordning, et direktiv, en national lov eller en bekendtgørelse.

Virksomhederne vil bare vide, hvad man må og ikke må.

På den måde forsøger vi at gøre det lidt lettere for virksomhederne, at ikke alle mellemregninger behøver med.

Det fulde navn på Persondataforordningen er:

”Europa-Parlamentets Og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse)

Nogle kalder den også for ”GDPR”.

Det skyldes, at den på engelsk hedder ”General Data Protection Regulation”.

Et andet eksempel er begrebet ”personen”. Det bruger vi i stedet for ”den registrerede” eller ”datasubjektet”, som er de begreber, Persondataforordningen anvender.

For mange er det lettere at forholde sig til en person end et datasubjekt og en registreret. De steder, det ikke kan undgås, henvises der til enkelte paragraffer (”artikler”) i forordningen eller andre regelsæt.

At vi har lavet vejledningen i et letforståeligt sprog, er i princippet på linje med Forordningens krav om, at de oplysninger virksomheder skal give til personer, fremover skal gives i et ’klart og enkelt sprog’.