IT-ret

IT-retten omfatter mange forskellige juridiske discipliner, der arbejder sammen, når der skal indgås IT-kontrakter.

Det vil typisk være:

 • Aftaleretten
 • Immaterialret
 • Obligationsret
 • Forbrugeraftaleret

Det kan også være inden for særlovgivningen, som f.eks. selskabslovgivningen.

IT-ret er et af vores kerneområder inden for juridisk rådgivning.

Vores kernekompetencer inden for IT omfatter blandt andet
 • Gennemgang af kontrakter i forbindelse med udvikling af apps, andet software eller hjemmesider
 • Rådgivning i forhold til investorer, kapitaludvidelser og optagelse af partnere
 • Afdækning af uklarheder ved samarbejde mellem flere leverandører, f.eks. del-leverancer, forskudte leveringer, udførlig beskrivelse af milestones m.v.
 • Gennemgang af kontrakter vedrørende leje, leasing, hosting, SaaS m.v.
 • Udarbejdelse af kontrakter vedrørende IT-systemer, herunder indkøb/salg af produkter
 • Rådgivning i forbindelse med afgivelse af tilbud vedrørende et IT-udbud i en kommune eller region
 • Vurdering af virksomhedens ansvar og risiko ved indgåelse af bestemte kontrakter, f.eks. produktansvar, andet erstatningsansvar, direkte og indirekte tab