Hvor længe opbevarer I persondataene?

Ved at trykke på  bjælkerne nedenfor kan du læse mere om, hvor længe vi opbevarer dataene alt efter din relation til vores virksomhed.

Hvis du læser på vores hjemmeside

 De enkelte cookies har forskellig udløbstid. Se ”cookiepolitik” for at se opbevaringstiden for hver enkelt.

Hvis du downloader gratis bøger/artikler fra vores hjemmeside

Vi sletter IP-adresser i forbindelse med downloads af bøger og artikler én gang årligt.

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev

Vi sletter som udgangspunkt ikke dine personoplysninger, når du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev. Ellers ville formålet med, at du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev gå tabt. 😊

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet (og dermed bede om at få slettet dine oplysninger) via link i nyhedsbrevet eller skrive til os på info@khfjura.dk.

Hvis du er kunde hos os

Dine persondata gemmes i op til 10 år fra afslutningen af en sag, for at vi kan dokumentere vores salg og bogføring over for offentlige myndigheder, hvis det skulle blive aktuelt. Det juridiske grundlag er Bogføringsloven § 10, stk. 1. Bogføringsloven hedder også ” Bekendtgørelse af bogføringslov”.

Derudover gemmes de af hensyn til Forældelsesloven. Det juridiske grundlag herfor er Forældelsesloven § 2 og 3. Forældelsesloven hedder også ” Bekendtgørelse af lov om forældelse af fordringer (Forældelsesloven).

Det gør vi, fordi vores rådgivningsansvar gælder i op til 10 år fra afslutningen af en sag. Hvis en kunde mener, at vi har ydet mangelfuld rådgivning, enten via konkret rådgivning eller generel vejledning, ønsker vi at afklare eventuelle spørgsmål, synspunkter og påstande  ved at fremvise købets og eller sagens forløb, herunder blandt andet korrespondance og noter.

F.eks. har vi i vores handelsbetingelser fraskrevet os ansvar for fejl ved dokumenterne. Det er en del af vores aftale med dig, hvis du køber på vores webshop.

Vi opbevarer altså dine persondata i forbindelse med dit kundeforhold hos os i op til 10 år fra afslutningen af en sag.

Vi sørger for at gennemgå vores sager og procedurer ved arkivering af en sag, så vi ikke opbevarer flere persondata end højst nødvendigt for at kunne opfylde formålene ovenfor.

Hvis du er potentiel kunde

Hvis vores dialog med dig ender med, at vi foreløbig ikke skal udføre arbejde for dig, sletter vi dine persondata efter en passende periode.

Her lægger vi blandt andet vægt på, om korrespondancen tyder på, at du muligvis vender tilbage senere, om vi har afgivet et tilbud, der er gældende i en periode og generelt din købsinteresse.

Vi sørger løbende for at gennemgå vores sager og procedurer, så vi ikke opbevarer flere persondata end højst nødvendigt for at kunne opfylde formålene ovenfor.

Hvis du på anden måde er en del af en sag hos os

Vi gemmer dine persondata i op til 10 år. Det gør vi, fordi vores rådgivningsansvar over for vores kunder løber i op til 10 år.

Hvis en kunde mener, at vi har ydet mangelfuld rådgivning, enten via konkret rådgivning eller generel vejledning, Hvis en kunde mener, at vi har ydet mangelfuld rådgivning, enten via konkret rådgivning eller generel vejledning, ønsker vi at afklare eventuelle spørgsmål, synspunkter og påstande  ved at fremvise købets og eller sagens forløb, herunder blandt andet korrespondance med dig, dokumenter udarbejdet af dig og noter vi måtte have gjort os i forbindelse med din rolle i vores sag.

Det juridiske grundlag herfor er Forældelsesloven § 2 og 3. Forældelsesloven hedder også ” Bekendtgørelse af lov om forældelse af fordringer (Forældelsesloven).

Vi sørger for at gennemgå vores sager og procedurer ved arkivering af en sag, så vi ikke opbevarer flere persondata end højst nødvendigt for at kunne opfylde formålene ovenfor.  

Hvis du begærer indsigt (det har du ret til)

Vi har ansvaret for at bevise, at vi ikke har skyld i en begivenhed, der krænker dine personrettigheder.

Vi gemmer derfor dine persondata i forbindelse med en indsigtsbegæring i op til 10 år.

Det gør vi, fordi vores erstatningsansvar over for dig ultimativt kan løbe i op til 10 år, hvis vi udleverer persondata til en forkert person. Det juridiske grundlag herfor er Forældelsesloven § 2 og 3. Forældelsesloven hedder også ” Bekendtgørelse af lov om forældelse af fordringer (Forældelsesloven).

Det juridiske grundlag herfor er Forældelsesloven § 2 og 3 samt Databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 2, jf. art. 6, stk. 2 (litra c), Artikel 82, nr. 1-3  samt Databeskyttelsesloven § 6.

På den måde kan vi dokumentere, at vi ikke har handlet forkert i forbindelse med en anmodning om indsigt i dine persondata. 

Hvis du er en del af vores netværk og/eller samarbejdspartner

Det tager lang tid at opbygge meningsfulde og værdifulde relationer. Derfor gemmer vi som udgangspunkt dine personoplysninger i op til 5 år fra vi modtager dine personoplysninger.

Vi sletter oplysningerne tidligere, hvis vi ikke har kunnet hjælpe dig eller din virksomhed inden for 5 år efter, at vi har modtaget dine oplysninger, f.eks. ved at sende en henvisning til dig. Hvis vi ikke har kunnet hjælpe dig inden da, giver det ikke mening at opbevare dine personoplysninger længere. Så vil vi næppe heller kunne hjælpe dig senere end 5 år ud i tiden.

Hvis vi har et fint samarbejde og gensidigt bistår hinandens virksomheder og kunder, beregnes de 5 år fra vores seneste interaktion med hinanden.

Hvis vi er kunde hos dig

Vi gemmer som udgangspunkt dine oplysninger i op til 3 år efter, at vores kundeforhold med dig/din virksomhed er afsluttet.

Det gør vi, så vi kan sikre vores rettigheder i tilfælde af, at der opstår tvist om den ydelse, vi har købt af dig og din virksomhed.