Hvilke persondata indsamler I og hvad er formålet?

Vores virksomhed leverer juridisk rådgivning.

I dette afsnit kan du læse hvilke persondata, vi indsamler og hvorfor, vi gør det i forbindelse med vores levering af juridisk rådgivning.

Det er blandt andet oplysninger om dig, hvis du køber rådgivning hos os, men også andre oplysninger, hvis du f.eks. køber dokumentskabeloner i vores webshop.

I bjælkerne nedenfor kan du læse mere om vores brug af persondata. Vælg blot den kategori, der passer på dig og kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål. 

Hvis du læser på vores hjemmeside

Vi bruger tekniske cookies (trackers) for at hjemmesiden kan fungere. Hvis du giver samtykke til det, bruger vi også cookies til markedsføring, analyse og præferencer.

Du kan læse mere om cookies i vores separate cookiepolitik i menuen til venstre. Her kan du også kan se, hvor længe cookies gemmes på din computer og hvordan du kan tilbagekalde dit samtykke. 

Hvis du downloader gratis bøger/artikler fra vores hjemmeside

Hvis du downloader gratis bøger eller artikler fra vores hjemmeside, modtager vi i visse situationer din IP-adresse.

Formålet er, at vi og vores leverandør teknisk kan lade downloade-funktionen fungere i praksis. Vi har bevidst valgt ikke at bede om navn og kontaktinformationer i forbindelse med download for at minimere omfanget af persondata, vi indsamler.

Vi har det ret godt med at stille gratis viden til rådighed, som forhåbentlig kan være til gavn også for personer, som ikke er kunder hos os. Hvis vi skulle indsamle navn og kontaktinformationer, ville det måske afholde nogle personer fra at downloade vores gratis materiale.

Derfor indsamler vi så få oplysninger som muligt i forbindelse med download af bøger/artikler fra vores hjemmeside.

Det er ikke et lovkrav, at du skal give os dine personoplysninger, og at vi må opbevare og bruge dem.

Vores lovlige grundlag for at indsamle din IP-adresse er ”legitime interesser”, for det muliggør rent teknisk, at servicen fungerer. Det juridiske grundlag herfor er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f og Databeskyttelsesloven § 6.

Vi har vurderet, at dine grundlæggende rettigheder som person er tilstrækkeligt afvejet i forhold til din (og vores) interesse i, at du kan downloade vores gratis bøger eller artikler og herved lader os modtage og opbevare din IP-adresse.

Hvis du ikke ønsker at lade os modtage og opbevare din IP-adresse, skal du blot undlade at downloade bøger og artikler fra vores hjemmeside. Konsekvensen er, at du ikke har mulighed for at downloade bøger og artikler fra vores hjemmeside. Alternativt kan du sende os en mail om det, men så modtager vi i stedet (typisk) dit navn, telefonnummer og emailadresse fra din mailsignatur.

På den vis mener vi ikke, at dine grundlæggende rettigheder som person overskygger vores interesse i at modtage og opbevare din IP-adresse, når du ønsker at downloade vores gratis bøger og artikler.

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, giver du os dit navn og din emailadresse.

Det gør vi, for at servicen kan fungere, så vi ved hvem, vi skal sende nyhedsbrevene til.

DU KAN TIL ENHVER TID BEDE OS STOPPE MED AT SENDE OS NYHEDSBREVE OG BLIVE AFMELDT NYHEDSBREVSLISTEN!

Du kan enten anvende ”frameld” (”unsubscribe”) i bunden af nyhedsbrevet eller skrive til os direkte på info@khfjura.dk.

Så afmelder vi dig listen og sletter alle dine oplysninger.

Vi kan dog være nødsaget til alligevel at opbevare nogle af dine oplysninger i en periode. Vi er nemlig forpligtet til at kunne dokumentere, at vi har opfyldt slettepligten.

Indtil der foreligger klare retningslinjer fra Datatilsynet om denne problemstilling, forbeholder vi os at opbevare dit navn for at kunne dokumentere, at vi har opfyldt vores slettepligt og derved overholder reglerne. Det juridiske grundlag herfor er Databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 2 og 6, stk. 1 (litra c) samt Databeskyttelsesloven § 6.

Vi sletter som minimum din emailadresse, så vi videst mulige omfang efterkommer dit ønske om sletning.

Bortset fra teksten ovenfor har du også ret til at få at vide, hvad vores lovlige grundlag er for at modtage dit navn og din emailadresse til vores nyhedsbreve.

Vores lovlige grundlag for at indsamle og opbevare dit navn og din emailadresse er det samtykke, du har givet os, da du tilmeldte dig nyhedsbrevet. Det juridiske grundlag herfor er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 (litra a) samt Databeskyttelsesloven § 6.

Det er ikke et lovkrav, at du skal give os dine personoplysninger, og at vi må opbevare og bruge dem.

Hvis du ikke ønsker at lade os modtage og opbevare dit navn og din emailadresse, skal du blot undlade at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Den eneste konsekvens er, at du så ikke kan modtage nyhedsbrevet.

Hvis du køber dokumentskabeloner fra vores hjemmeside (webshop)

Hvis du køber vores dokumentskabeloner, giver du os dit:

 • Navn
 • Firmanavn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Kreditkortnummer

Derudover modtager vi:

 • IP-adresse
 • Et transaktions ID, der dannes automatisk i forbindelse med købet
 • Et andet transaktions ordre ID (fakturanr.), der dannes automatisk i forbindelse med købet

Oplysningerne er nødvendige for at webshoppen kan fungere og sende dokumenterne pr. mail til dig straks efter købet er gennemført.

Oplysningerne om din identitet er også nødvendige, for at vi kan dokumentere hvem, vi har handlet med.

Det skyldes blandt andet, at vi har handelsbetingelser, som indeholder ansvarsfraskrivelse. Vi ønsker derfor at kunne dokumentere hvem, vi har handlet med, hvis det skulle blive nødvendigt.

Hvad er vores lovlige grundlag for at behandle oplysningerne?

Vores grundlag for at behandle oplysningerne er primært a) ”nødvendighed”, dvs. for at vi kan opfylde aftalen (kontrakten) med dig, om at sælge dokumenter til dig, er vi nødt til at have de nævnte oplysninger. Det juridiske grundlag herfor er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 (litra b) samt Databeskyttelsesloven § 6.

Derudover er det b) ”legitime interesser”, dvs. at vores interesser i at opbevare dine persondata overskygger dine interesser i, at vi ikke opbevarer dem, så vi kan dokumentere de vilkår, vi har aftalt med dig (handelsvilkårene). Det kan f.eks. være, hvis du handler på vegne af en virksomhed. Det juridiske grundlag herfor er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 (litra f) samt Databeskyttelsesloven § 6.

Vi har i den forbindelse vurderet, at vores interesser i at behandle persondataene er større end din interesse i, at vi ikke behandler dem.

Det er ikke et lovkrav, at vi skal behandle dine personoplysninger.

Hvis du ikke ønsker, at vi skal have de nævnte persondata, skal du blot undlade at handle hos os.

Konsekvensen af, at vi ikke får de efterspurgte oplysninger vil være, at vi ikke har mulighed for at sælge dokumenter til dig via webshoppen.

Kan du undlade at give os oplysningerne og stadig købe dokumenter online?

Ja, nogle af oplysningerne kan du slippe for at give os.

Hvis du ikke ønsker, at vi modtager din IP-adresse, de to forskellige transaktions ID-numre (som dannes automatisk) og dit kreditkortnummer, kan du i stedet købe dokumentskabelonerne ved at maile os på info@khfjura.dk.

Så sender vi dokumentskabelonerne til dig manuelt sammen med en faktura, som du kan betale ved at lave en betalingsoverførsel.

Hvis du er kunde hos os (eller potentiel kunde)

Hvis du retter henvendelse til os via mail, fysisk post eller på anden vis med henblik på eventuelt at blive kunde hos os (dvs. ikke via webshoppen), behandler vi din henvendelse og persondataene heri for at kunne besvare din henvendelse.

Tilsvarende gør vi, hvis anledningen i stedet er, at vi er blevet bedt om at rette henvendelse til dig med henblik på et kundeforhold hos os.

Typisk vil det betyde, at vi som led i vores mulige rådgivning til dig behandler disse oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse

Det er som udgangspunkt de samme oplysninger, vi behandler, hvis du ender med at blive kunde hos os.

Vores lovlige grundlag for at modtage oplysningerne er a) ”nødvendighed”, dvs. for at vi kan opfylde aftalen (kontrakten) med dig, om at yde rådgivning til dig, er vi nødt til at have de nævnte oplysninger. Det juridiske grundlag herfor er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 (litra b) samt Databeskyttelsesloven § 6.

I særlige tilfælde skal vi b) ifølge lovgivningen også behandle andre persondata forbundet med vores rådgivning og relation til dig. Vores lovlige grundlag for at opbevare sådanne særlige identitetsoplysninger er Hvidvaskloven § 11, stk. 1, nr. 1-5, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 (litra c) samt Databeskyttelsesloven § 6. Hvidvaskloven hedder også ”Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme”.

Anledningen kan være, at vi bistår med en sag, hvor vi er underlagt hvidvasklovgivningens rammer og skal foretage identifikation af de involverede parter, f.eks. ved en såkaldt ’transaktion’, der er nævnt i Hvidvaskloven § 2, stk. 1, nr. 10.

Kort fortalt skal vi vide, hvem vi rådgiver eller hjælper i nogle bestemte typer af sager og kunne identificere den pågældende kunde.

De oplysninger, vi da modtager, er oplysningerne, der fremgår på de ID-kort, vi skal modtage kopi af (sundhedskort samt kørekort eller pas):

 • CPR-nummer
 • Kørekortnr.
 • Pasnr.
 • Andre oplysninger, der står på det pågældende ID-kort

Konsekvensen af, at vi ikke får de efterspurgte ID-oplysninger vil være, at vi ikke har mulighed for at bistå dig i den konkrete sag.

Hvis du på anden måde er en del af en sag hos os

Vi modtager fra tid til anden persondata på personer, som på anden måde er involveret i sager hos os.

Det kan f.eks. være, at du er kollega til en person, som er vores kontaktperson på en igangværende sag, hvor vi hjælper virksomheden. Måske er du med på mailkorrespondancen i den forbindelse eller på anden vis involveret i sagen, fordi det senere kan blive relevant.

Det kan også være, at du er sekretær i et firma, arbejder for en ejendomsmægler, er bogholder/revisor for en kunde eller på anden måde via dit arbejde bliver aktør i en sag hos os.

Formålet med, at vi opbevarer og bruger dine persondata, er da, at vi som led i sagens dokumenter og korrespondance kan hjælpe vores kunde bedst muligt med at udføre vores arbejde.

Vores lovlige grundlag for at modtage oplysningerne er ”legitime interesser”, dvs. at vores interesser i at opbevare og anvende dine persondata overskygger dine interesser i, at vi ikke behandler dine personoplysninger. Det juridiske grundlag herfor er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 (litra f) samt Databeskyttelsesloven § 6.

Vi har i den forbindelse vurderet, at eftersom vi har modtaget dine persondata som led i en igangværende sag, er det fordi dine persondata som det klare udgangspunkt er meddelt os som led i din udførelse af dit arbejde.

Derfor har vi vurderet, at vores interesser i at behandle persondataene er større end din interesse i, at vi ikke behandler dem.

Det er ikke et lovkrav, at vi skal behandle dine personoplysninger.

Konsekvensen af, at vi eventuelt ikke kan anvende dine personoplysninger, kan være, at vi ikke kan bistå i sagen.

Hvis du begærer indsigt (det har du ret til)

Hvis du begærer indsigt, foretager vi en fornøden identifikation af dig, før vi udleverer persondata til dig.

Det gør vi for at sikre, at vi ikke uberettiget udleverer persondata, som en falsk person har anmodet os om at udlevere.

Det vil i visse tilfælde indebære, at vi anmoder om kopi af dit sundhedskort og/eller billelegitimation som f.eks. pas eller kørekort. Det kan være blandt de nødvendige midler til at sikre identiteten.

Det afhænger bl.a. af, hvor godt vores kendskab er til dig.

Vores lovlige grundlag for at modtage yderligere identitetsoplysninger på dig er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 (litra c), jf. art. 5, stk. 2 samt Databeskyttelsesloven § 6.

Konsekvensen ved, at du afviser at give os de identitetsoplysninger, vi eventuelt efterspørger, vil som udgangspunkt være, at vi afviser dit ønske om indsigt.

Hvis du er en del af vores netværk og/eller samarbejdspartner

Hvis du eller din virksomhed er en del af vores netværk og/eller samarbejdspartner, indsamler vi visitkortinformationer (dvs. personoplysninger i form af navn, e-mail, telefonnummer m.v.) for at kunne opbygge samarbejde og relationer mellem dig, vores virksomhed og andre relevante aktører i vores netværk.

Det gør vi, for at vi som led i vores relation til dig kan bringe værdi til dig og din virksomhed.

Vores lovlige grundlag for at anvende dine personoplysninger er ”legitime interesser”. Dvs. at vores interesse i at behandle oplysningerne overskygger dine grundlæggende rettigheder i forhold til, at vi ikke gør det. Det juridiske grundlag herfor er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 (litra f) samt Databeskyttelsesloven § 6.

Vi har vurderet, at dine grundlæggende rettigheder som person er tilstrækkeligt afvejet i forhold til din (og vores) interesse i, at du er en del af vores netværk og/eller samarbejdspartner og herved lader os indsamle og opbevare dine personoplysninger.

Hvis du ikke ønsker at lade os gøre det, skal du blot undlade at give os oplysningerne.

Konsekvensen er, at vi ikke har mulighed for at opbygge relationer til dig/din virksomhed og bringe værdi hertil via netværks- og samarbejdsrelationer.

På den vis mener vi ikke, at dine grundlæggende rettigheder som person overskygger vores interesse i at behandle dine persondata.

Hvis vi er kunde hos dig

Når vores virksomhed er kunde hos dig (eller din arbejdsplads), betyder det, at vi også behandler persondata om dig som person i den situation. Så giver du os typisk dit navn, telefonnummer og e-mailadresse, så vi ved, hvem vi handler med.

Oplysningerne er nødvendige for os, så vi opnår den ydelse, vi har aftalt med dig.

Afhængig af, hvordan situationen er, vil vores juridiske grundlag være dels a) ”nødvendighed”, dvs. for at vi kan handle hos dig, er vi nødt til at vide hvem, vi handler med. Det juridiske grundlag herfor er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 (litra c) samt Databeskyttelsesloven § 6.

Derudover kan det være b) ”legitime interesser”. Dvs. at vores interesse i at behandle oplysningerne overskygger dine grundlæggende rettigheder omkring, at vi ikke gør det. Det er f.eks., så vi kan gøre brug af reklamationsret eller andre krav, f.eks. på grund af produktansvar eller rådgiveransvar. Det juridiske grundlag herfor er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 (litra f) samt Databeskyttelsesloven § 6.

Vi har vurderet, at dine grundlæggende rettigheder som person er tilstrækkeligt afvejet i forhold til din (og vores) interesse i, at vi handler hos dig og derved behandler dine personoplysninger.

Hvis du ikke ønsker at lade os gøre det, skal du blot undlade at give os oplysningerne. Konsekvensen vil da som udgangspunkt være, at vi ikke ønsker at være kunde hos dig eller din virksomhed.