Hvad er persondata?

Persondata kan være mange ting. Det kan være navn, adresse og telefonnummer. Det kan også være et billede eller en IP-adresse.

Det er blandt andet derfor, at du ved at kontakte os, afgiver persondata til os.

Persondata er det samme som personoplysninger.

I bjælken nedenfor kan du læse mere om persondata.

Mere om persondata

Persondata er alle former for information, som kan bruges til at identificere en person eller som ”fortæller” noget om en person. Det er derfor ikke kun den enkelte oplysning, der afgør, om noget kan kaldes persondata.

Hvis flere oplysninger alene ikke kan identificere en person, men kan sammen med flere, kan det være persondata.

Hvis en oplysning er persondata, skal lovgivningen om behandling af persondata overholdes.

Det gør vi blandt andet ved at have lavet denne privatlivspolitik og have lavet sikkerhedsforanstaltninger, så vi passer godt på dine persondata.