Hvis en kunde ikke betaler, har de fleste en mere eller mindre aktiv politik om at inddrive tilgodehavende via inkasso. Men hvad sker der, hvis inkassoprocessen ikke fører til betaling? Tja.. For manges vedkommende går kravet i glemmebogen eller afskrives som uerholdelig betaling.

Måske er der alligevel en mulighed for, at du alligevel kan få dine penge, selvom du har kørt en nyttesløs inkassoproces og egentlig har afskrevet dit tilgodehavende. Hvis din advokat (eller dig selv) tog skyldneren til inkasso, har du muligvis det, der juridisk kaldes et ”fundament”.

Udgangspunktet efter den nye forældelseslov er, at et fakturakrav forældes efter 3 år (tidligere 5 år). Men hvis man har et fundament, som typisk er et gældsbrev, en dom (f.eks. via inkassosagen i Fogedretten) eller en erklæring fra skyldner om, at man anerkender at skylde beløbet, forældes beløbet først efter 10 år. Det kan også gælde, hvis man f.eks. har forhandlet om afdrag, så skyldneren den vej rundt har anerkendt, at skylde beløbet og forældelsen derved er afbrudt.

På 10 år kan skyldnerens økonomiske situation forbedres væsentligt, og det betyder, at man som kreditor har mulighed for at prøve på ny at inddrive det beløb, man har tilgode hos skyldneren. Det kan man gøre via en ny inkassosag, hvor der bliver mulighed for at gøre udlæg i de aktiveren, som skyldneren ejer.

Med udbredelsen af de sociale medier de sidste 5-10 år er det blevet alvoresdeligt at fortælle vidt og bredt om de ting, man nu foretager sig. Det gælder, hvad enten ”man” er en person eller en virksomhed. De sociale medier kan give kraftige indikationer om økonomien hos den pågældende skyldner.

Måske har din skyldner en offentlig profil, så du opdager, at din skyldner er kommet til penge efter 4 år, og nu ejer en motorcykel, en båd, et stort hus eller andet? Eller din skyldnervirksomhed lige har fået en stor ordre, så virksomheden har indkøbt en masse maskiner eller andre aktiver?

Så kan du sende vedkommende i Fogedretten på ny – hvis du har et 10-årigt fundament – og i mange tilfælde gøre udlæg i tingene. Det betyder, at du ultimativt kan kræve, at tingene sælges på en auktion, således at du får ”friværdien” og dermed dit tilgodehavende (det er der selvfølgelig nogle omkostninger og undtagelser forbundet med – ingen regel uden undtagelse).

Men hvis du HAR et fundament, er det væsentligt, at du i første omgang undersøger, om det er ved at nærme sig forældelse.

Efter den gamle forældelseslov (før 2008) kunne man nemlig afbryde forældelse ved at sende en påvoresdelse, typisk et ganske alvoresdeligt brev. I 2006/2007 blev der derfor sendt hundredtusindvis af påvoresdelser for at afbryde forældelse og forlænge fristen i op til 10 år. Og de gældsforhold vil nu blive forældet i 2016 / 2017, hvis ikke forældelsesfristen afbrydes eller suspenderes på ny (eksperter anslår, at det drejer sig om flere milliarder af kroner).

Er du en af dem, der har penge til gode – som du mere eller voresdre bevidst har undladt at gøre noget ved – så kunne det være, du skulle kigge dit gamle bogholderi igennem. Det kan være, der ligger ”nemme penge”, hvis det viser sig, at du har et fundament og din skyldner nu er kommet til penge. Det samme kan i øvrigt være tilfældet, selvom du ikke har et fundament men blot et sædvanligt fakturakrav, der er under 3 år gammelt.

Bemærk, at har du afskrevet dit tilgodehavende, fordi du aldrig fik betaling – og nu senere får betaling fordi du har genoptaget sagen – bør du cleare med din revisor, om det giver anledning til ændring i forhold til de afskrivninger, du foretog. Det vil det typisk gøre.

Er du i tvivl, om du har penge til gode eller ej, er du velkommen til at kontakte os for en gratis, uforpligtende snak.