Handelsbetingelser

Her kan du læse vilkårene for anvendelse af vores webshop.

 

INDLEDNING

Disse handelsbetingelser gælder for alle produkter, vi sælger via webshoppen på vores hjemmeside www.persondatavejledning.dk og www.KHFjura.dk.

”Vi” og ”Os” er vores virksomhed: KHF Jura IVS, der er selskabet bag hjemmesiden. Du kan se vores kontaktinformationer nederst.

Betingelserne er rettet mod ethvert salg af generelle produkter (primært dokumenter) via hjemmesidens webshop, som vores kunder måtte gennemføre elektronisk og uden vores konkrete rådgivning i forbindelse med købet.

Handelsbetingelserne gælder ikke for konkret rådgivning, som vi yder særskilt og efter nærmere aftale – dvs. uden om salg via webshoppen. I sådanne tilfælde indgås der separat og konkret aftale om rådgivning med Kunden.

I resten af dokumentet benævnes handelsbetingelserne som ”Betingelserne”. Enhver køber og mulig køber af produkter via vores hjemmeside betegnes som ”Kunden”.

 

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER – DU HAR RETTIGHEDER

I forbindelse med dit køb i vores webshop har du en række rettigheder, som du kan se på vores hjemmeside under ”Privatlivspolitik” (øverste højre hjørne).

Adressen er: https://khfjura.dk/hvilke-persondata-indsamler-i-og-hvad-er-formaalet/

Dine rettigheder fremgår under ”Hvis du køber dokumentskabeloner fra vores hjemmeside (webshop)”

Her kan du blandt andet læse, at du blandt andet har ret til

 • Indsigt
 • Sletning
 • Begrænsning
 • Klage til Datatilsynet

Når du køber vores dokumentskabeloner via vores webshop, giver du os dit:

 • Navn
 • Firmanavn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Kreditkortnummer

Derudover modtager vi:

 • IP-adresse
 • Et transaktions ID, der dannes automatisk i forbindelse med købet
 • Et andet transaktions ordre ID (fakturanr.), der dannes automatisk i forbindelse med købet

 

Oplysningerne er nødvendige for at webshoppen kan fungere og sende dokumenterne pr. mail til dig straks efter købet

Oplysningerne er også nødvendige, for at vi kan dokumentere hvem, vi har handlet med.

Det skyldes blandt andet, at vi har handelsbetingelser, som indeholder ansvarsfraskrivelse.

Vi ønsker derfor at kunne dokumentere hvem, vi har handlet med, hvis det skulle blive nødvendigt.

Vi bruger cookies til at få vores webshop til at fungere. En cookie er en tekstfil, som indeholder en lille mængde data. Cookien bliver gemt på din computer eller i din browser, når du besøger vores hjemmeside.

Vores cookies er uskadelige og kan ikke identificere dig, men vi har respekt for dit privatliv.

Hvis du ikke ønsker, at vi skal registrere cookies hos dig, skal du blot trykke nej i cookie-boksen i bunden, når du anvender hjemmesiden. Det betyder dog, at du ikke kan købe i vores webshop.

Hvis du ønsker at slette allerede satte cookies, skal du gøre dette i din browser, typisk under ”Indstillinger”/”Funktioner” eller noget tilsvarende i din browser.

Du kan læse mere om cookies på www.allaboutcookies.org eller www.youronlinechoices.eu.

 

AFTALEINDGÅELSE

Før ethvert køb på hjemmesiden skal Kunden acceptere Betingelserne.

Vi opfordrer Kunden til at læse Betingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de rettigheder og forpligtelser, som Betingelserne medfører.

Straks efter, at Kunden har gennemført købet, afsendes de købte dokumenter automatisk pr. e-mail til Kunden sammen med vores gældende privatlivspolitik og faktura.

Vi opretter ikke brugerprofiler for vores Kunder i forbindelse med købet. Kunden kan således ikke logge ind på vores hjemmeside og senere få adgang til dokumenterne på ny.

Vores webshop må ikke benyttes af børn eller unge under 18 år. Aftaler med børn og unge kan kun indgås af disses forældre eller andre, der lovligt kan handle på vegne af den pågældende.

 

PRODUKTER

Vores produkter i webshoppen består af en række af Danmarks bedste skabeloner i Word-format (tekst), som danske virksomheder kan anvende til at implementere og overholde reglerne om håndtering af personoplysninger.

Alle dokumenter indeholder en mængde tekst, som udgør ”rammen” for de valg og tilføjelser, som Kunden skal træffe i det pågældende dokument.

Det er vores erfaring, at mange virksomheder gerne selv vil sørge for overholdelse af reglerne. De ved blot ikke, ”hvad de skal skrive”. Det kan de ved hjælp af vores dokumenter.

I vores dokumenter er der opstillet standard-tekster og forslag til tekster. Dokumenterne er udformet således, at dokumenterne kan anvendes af Kunden uden vores bistand og der er i hvert dokument ”kommentarer” til teksten.

Kunden skal tilpasse hele teksten til sin virksomheds konkrete forhold. Der, hvor det er særlig vigtigt, at Kunden foretager aktiv tilretning af teksten i dokumenterne, har vi indsat en grå tekst-markering som denne, der viser, at her kræves særlig opmærksomhed.

Vi anbefaler, at teksten fra dokumentet kopieres over i et nyt dokument, således at indholdet kan gengives på Kundens eget brevpapir / hjemmeside og uden angivelse af de forskellige valgmuligheder og kommentarer.

Kvaliteten af dokumenterne afhænger af Kundens anvendelse af dokumenterne. Kundens input og valg af formuleringerne er ikke vores ansvar, ligesom dokumenterne ikke alene i sig selv opfylder lovgivningen om håndtering af personoplysninger uden Kundens konkrete tilpasning af dokumenterne.

Ønskes der konkret rådgivning, hjælper vi gerne med det. I så fald skal der indgås særskilt aftale med os.

Du kan kontakte os via kontaktinformationerne på forsiden.

 

PRIS OG BETALING

Alle priser på vores hjemmeside og webshop er i danske kroner (DKK), eksklusiv moms. Vi sælger alene til virksomheder og professionelle, som ikke kan sidestilles med værende private forbrugere.

Ved køb via hjemmesiden vil betaling blive trukket på kreditkort samme dag.

Vores hjemmeside modtager betaling fra de gængse betalingskort, herunder Dankort, Visa/Dankort og MasterCard.  

Vi betaler det gebyr, der opkræves af Nets eller anden betalingsindløser. Det påhviler dog Kunden selv at betale andre eventuelle gebyrer, som Kundens bank og kortudsteder måtte opkræve.

 

ANSVARSFRASKRIVELSE

Alle de solgte dokumenter er udarbejdet af os.

Materialet er generelle dokumenter, skabeloner og generel vejledning, der sælges uden konkret tilpasning til den enkelte Kundes virksomhed.

Dokumenterne er standarddokumenter, der er udarbejdet i overensstemmelse med vores virksomheds formål: At gøre arbejdet med persondatareglerne nemt og overskueligt. Dokumenterne er udarbejdet for at kunne anvendes bredt af alle vores Kunder.

Det betyder, at der er behov for tilpasninger eller ændringer i dokumenterne i forhold til den enkelte Kundes særlige forhold og databehandling.

Brug af dokumenterne sker på Kundens eget ansvar og er ensbetydende med accept af vores handelsbetingelser, herunder om ansvarsfraskrivelse. Vi anbefaler, at vores Kunder søger konkret og individuel rådgivning.

Dokumenterne og vores tilhørende skriftlige vejledning udgør ikke juridisk rådgivning og vi kan ikke holdes ansvarlige for indholdet. Dette omfatter såvel de solgte dokumenter som indholdet på hjemmesiden og i webshoppen.

Vi fraskriver os ethvert ansvar for fejl og mangler i indholdet og for senere regelændringer, der måtte få betydning for indholdet i dokumenterne samt den af os udarbejdede vejledning og behovet for opdatering deraf.

Dette omfatter (men er ikke begrænset til), at vi ikke er ansvarlige for hverken direkte, indirekte eller afledte tab, som Kunden måtte lide ved brug af vores produkter.

Ansvarsfraskrivelsen omfatter blandt andet bøder og erstatningskrav for overtrædelse af den til enhver tid gældende lovgivning.

I relation til sikkerhed har vi foretaget mange IT-sikkerhedsmæssige tiltag for at sikre korrekt og forsvarlig behandling af vores kunders personoplysninger.

Du kan læse om alle de mange sikkerhedsmæssige tiltag, vi har foretaget, i vores privatlivspolitik.

Ansvarsfraskrivelsen omfatter også direkte, indirekte eller afledte tab, som Kunden måtte lide på grund af virus i vores dokumenter, hackerangreb, malware eller lignende, der kan inficere eller infiltrere vores og/eller Kundens computersystemer via anvendelsen af vores produkter.

 

OPHAVSRET

Vi ejer alle immaterielle og ophavsretlige rettigheder til indholdet i de solgte produkter og dokumenter. Det gælder både formen, teksten og indholdet generelt.

Ved salget giver vi Kunden en ikke-eksklusiv, en ikke-overdragelig, royalty-fri og uigenkaldelig brugsret til at bruge og anvende dokumenterne til overholdelse af den til enhver tid gældende lovgivning om håndtering af personoplysninger i Kundens virksomhed.

Det vil sige, at Kunden kan anvende dokumenterne på den måde, der er nødvendig for Kunden for at overholde lovgivningen.

Brugsretten omfatter ret til brug i Kundens koncern, som er bestående af Kundens (dennes ultimative ejers) holdingselskab og dettes datterselskab. Dvs. Kunden kan anvende dokumenterne til brug i i alt 2 selskaber/virksomheder, forudsat at selskaberne er del af samme koncern.

Brugsretten medfører ikke ret til at videreoverdrage dokumenterne, kopiere dokumenterne med henblik på videreoverdragelse eller på anden måde videredistribuere eller dele dokumenterne og indholdet til nogen organisation, virksomhed, selskab eller mennesker hverken i Danmark eller resten af verden.

Dette gælder også internt i kundens egen koncern udover det ovenfor anførte.

Begrænsningerne gælder tidsubegrænset.

Ved at acceptere Handelsbetingelserne accepterer Kunden, at vi straks skal orienteres, såfremt brugsretten anses for krænket eller mistænkes for at være krænket. Dette gælder, uanset om der er tale om Kundens forhold eller andres forhold.

Overtrædelse af brugsretten vil medføre retsforfølgelse mod den person, virksomhed eller andre, der har videreformidlet dokumenterne såvel som mod den person, virksomhed eller anden organisation, der har modtaget og anvendt dokumenterne eller dele af indholdet heri.

 

TVISTER

Enhver tvist, der måtte udspringe af Kundens køb af produkter via vores webshop, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Byretten i Aarhus. Dette gælder også tvist om disse handelsbetingelsers omfang eller gyldighed.

Vi gør alt, hvad vi kan, for at have glade og tilfredse kunder.

Hvis du måtte være utilfreds med vores produkter eller services, beder vi dig have ulejlighed med at kontakte os i tilfælde af utilfredshed. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at finde en løsning, du kan være tilfreds med.

 

KONTAKTINFORMATIONER

KHF Jura IVS

CVR-nr. 39212897

Tlf. 25 36 26 13

Email: info@persondatavejledning.dk / info@khfjura.dk

www.persondatavejledning.dk