Du har rettigheder

I dette afsnit kan du læse, at alle personer, som vi har persondata om, har en række rettigheder:

• Ret til at få forkerte persondata rettet
• Ret til at få indsigt i persondata og få udleveret kopi
• Ret til at få slettet persondata
• Ret til at kræve begrænsning af behandling
• Ret til at gøre indsigelse imod behandling
• Ret til at tilbagekalde samtykke
• Ret til at kræve oplysninger om overførsel til lande og organisationer uden for EU
• Ret til at modtage oplysning om, hvordan vi behandler persondata
• Ret til at undgå profilering
• Ret til at klage over vores behandling af persondata

I bjælkerne nedenfor kan du læse mere om dine rettigheder.

Hvis du vil vide mere, eller udnytte dine rettigheder, beder vi dig kontakte os via kontaktoplysningerne i menuen til venstre.

Ret til at få forkerte persondata rettet

Alle personer, som vi har persondata om, kan få berigtiget (rettet) de persondata, som vi er i besiddelse af om den pågældende.

Ret til at få indsigt i persondata og få udleveret kopi

Alle personer, som vi har persondata om, kan få indsigt i de persondata, vi har registreret om den pågældende og få udleveret en kopi af oplysningerne.

Retten til indsigt kan være begrænset af hensyn til beskyttelsen af andre personers persondata og til vores erhvervshemmeligheder.

Ret til at få slettet persondata

Alle personer, som vi har persondata om, kan kræve at få slettet de oplysninger, som vi har registreret om den pågældende, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer, medmindre vi har et lovligt grundlag for at behandle oplysningerne.

Vi undersøger også selv løbende, om der er er oplysninger, som vi kan slette, som vi ikke længere har brug for.

Ret til at kræve begrænsning af behandling

Alle personer, som vi har persondata om, kan anmode os om at begrænse behandlingen af persondataene.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til at gøre indsigelse imod behandling

Alle personer, som vi har persondata om, kan under visse omstændigheder gøre indsigelse imod behandlingen af den pågældendes persondata.

Dette omfatter retten til at gøre indsigelse imod, at vi anvender oplysningerne med henblik på markedsføring.

Ret til at tilbagekalde samtykke

Alle personer, som vi har persondata om på baggrund af et samtykke, kan tilbagekalde det (eller de) samtykke(r), vi har modtaget.

Ret til at kræve oplysninger om overførsel til lande og organisationer uden for EU

Alle personer, som vi har persondata om, kan få oplyst, om vi sender persondata til lande uden for EU.

Vi kan oplyse, at vi kun sender oplysninger til USA, men udelukkende til virksomheder, vi anvender som leverandører og som har tilsluttet sig den såkaldte ”Privacy Shield-aftale”, som EU har indgået med USA. Virksomhederne er f.eks. Microsoft og MailChimp.

Ret til at undgå profilering

Alle personer, som vi har persondata om, har ret til at undgå, at vi laver profilering. Vi kan oplyse, at vi ikke laver profilering i vores virksomhed.

Klage

Vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre, at alle persondata behandles betryggende og at alle registrerede personers rettigheder beskyttes optimalt. Vi gennemgår regelmæssigt vores procedurer og håndteringen af persondata for at sikre dette.

Hvis du mod forventning mener, at vi ikke behandler din henvendelse og dine rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen, beder vi dig kontakte os, gerne pr. mail, med teksten ”klage” i emnefeltet.

Vi vil da gennemgå sagen, således at eventuelle misforståelser og fejlopfattelser kan blive udredt og så vidt muligt af en overordnet medarbejder.

Det gør vi hurtigt, så du hurtigt kan få klarhed over dine persondata og dine persondatarettigheder.

Hvis du fortsat mener, at vi ikke behandler din henvendelse og dine rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen, kan du klage til Datatilsynet:

Datatilsynet
Borgergade 28
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
www.datatilsynet.dk